Vi gjør vårt ytterste for at våre pasienter skal få en positiv opplevelse.

Teamet ved Tannhelse Melhus har alle som mål å gi nettopp deg best mulig diagnostikk og behandling ut i fra dine individuelle behov. Her er en oversikt over våre tjenester.

Sunne og friske tenner er vår målsetning.

Akutt behandling

Tannhelse Melhus har som mål å kunne hjelpe akutte pasienter samme dag. Med akutte pasienter mener vi pasienter som har problemer i forhold til smerter og skader som må løses samme dag.

Profylakse

Sunne og friske tenner er vår målsetning. Din egeninnsats hjemme er viktig for å nå dette målet. God tannhygiene, fluorskylling og fornuftige mat- og drikkevaner er avgjørende. Vi er her for å veilede deg.

Vi er her for å veilede deg.

Fyllingsterapi

Kompositt/plastfyllinger: Er det mest brukte tannrestaureringsmaterialet vi har i dag. Grovt sett så består dette materialet av 20 % lysherdende resin og 80 % med fillerpartikler, som avgjør egenskapene til kompositten. Kompositten ”limes” til tannoverflaten og herdes via et kraftig blått lys. Ulike studier av komposittens holdbarhet viser at forventet levetid er fra 5-8 år, men dette er individuelt, og mange faktorer spiller inn.

Amalgam: Ble forbudt fra 01.01.2009 (dvs. kvikksølv som er en bestanddel i amalgam ble forbudt).

Gull: Er brukt som tannfyllingsmateriale i lang tid. Dette er et materiale vi kan bruke når tannen er så skadet at vanlig fyllingsterapi gir dårlig resultat eller er umulig. Gull er et meget holdbart og slitesterkt materiale, som vi har lang erfaring med. Gullinnlegg fremstilles via tanntekniker og tar 1-2 uker. Ulemper: Kosmetisk, kostbart materiale.

Porselen:

Dette er det materialet som ligner mest på egen tann. Det fremstilles hos tanntekniker, etter at tannlegen har preparert tannen og tatt avtrykk av begge kjever. Porselensfyllingen limes så fast til tannen. Ulemper: Relativt kostbar behandling. Vi kan nå fremstille dette med CEREC – se lenger ned.

Skallfasetter: Skallfasett, også kalt laminater, er meget tynne porselenserstatninger, som limes på tennene av kosmetiske årsaker. Dette er en ren estetisk erstatning på fortenner som er skadet, eller har unormal form eller farge, som ikke er tilfredsstillende for pasienten. Skallfasetter har god holdbarhet, men risiko for frakturer er tilstede.

tannhelse-melhus-tannlege-9

Krone / bro

Krone
Dersom en tann er sterkt skadet, og vi ikke finner det mulig eller hensiktsmessig å reparere den med en fylling, er det aktuelt å lage en krone. Dette er en heldekkende erstatning. Kronen lages av en tanntekniker, etter at tannlegen har preparert og tatt avtrykk. Tannen blir nærmest som et skall som limes på gjenværende tannoverflate.

Det finnes 3 typer kroner:

 • Metalliske
 • Keramiske
 • Kombinasjon

10-15 % av alle tenner det lages krone på må senere rotfylles. Gjennomsnittlig levetid for en krone er ca 15 år.

Bro
Tapte tenner kan ofte erstattes av en bro. Nabotenner til den/de tapte tennene tilslipes slik at det kan lages en erstatning i tannluken, som loddes sammen i en del. Det er grenser for hvor mange tenner en bro kan erstatte. Dette blir en individuell vurdering i hvert enkelt tilfelle. En bro fremstilles på samme måte som en krone hos tanntekniker.

Friske nabotenner til en tannluke er vi restriktive på i forhold til å lage bro. Da finnes det et bedre alternativ – implantat. Man kan også lage broløsninger på implantater (se egen tekst om implantater).

 

CEREC

Tannhelse Melhus gikk i 2011 til innkjøp av Cerec. Dette gjør at vi kan fremstille porselenskroner datastyrt her på klinikken.

Fordeler ved CEREC-krone:

 • Bare et besøk hos tannlegen.
 • Ingen avtrykk.
 • Ingen midlertidig løsninger
 • CEREC-materialet er tannfarget og gir naturlig tannfarge.
 • CEREC-restaureringer (fyllinger, kroner fasetter) er meget holdbare. Cerec-systemet benytter keramikk som lar seg behandle maskinelt og med en vellykkethet på 97%.
 • Cerec-materialet er blitt brukt i mer enn 27 år.
 • Cerec-restaureringer er metallfrie.
 • Behandlingen er konservativ, og mer av den gjenværende tannen kan beholdes.

Kirurgi

Visdomstenner

Det skal alltid være en indikasjon for å fjerne en visdomstann. Dette kan f.eks være karies(hull), smerter, betennelsestilstander, sykdomsutvikling rundt tannen, eller at den ligger slik at den ødelegger tannen foran. Hos unge pasienter (under 25-30 år) hender det også at tannen fjernes profylaktisk, dersom vi ser det er stor fare for fremtidige problemer. Det er stort sett visdomstenner i underkjeven vi må operere ut.

Vi har tannlege som har operert flere tusen slike tenner, og en normal operasjon tar rundt 15-20 minutter. Du må likevel påregne og være ca 45 min på klinikken totalt, da vi skal undersøke og informere deg godt både før og etter operasjonen.

Det man må ta mest hensyn til i dette området i underkjeven, er en nervekanal som ofte ligger helt i nærheten av røttene. Når vi opererer ut en slik tann, deler vi den ofte slik at den kommer ut mest mulig skånsomt. Likevel kan det være et ”press” mot nerven som gjør at man i noen få tilfeller får et midlertidig bortfall av følelsen i leppen på denne siden. Dette er normalt tilbake etter 3-6 mnd. I ytterst få tilfeller kan dette bli varig.

Rotspissamputasjon

Når normal rotfylling av tannen ikke fører frem, eller ikke lar seg gjøre, er dette et alternativ. Man fjerner da normalt ca 3 mm av rotspissen sammen med det betente vevet. Best prognose er det dersom man får lagt en fylling opp i kanalene. Vi bruker spesielle ultralydspisser for å komme 2-3 mm opp i kanalene, slik at vi kan legge en god forsegling. Det er ofte tenner som er ”jobbet” mye med tidligere man forsøker å redde med denne metoden, og prognosen ligger på ca 85 % vellykket.

Rotspissamputasjon

 

Før behandling

Hvis du skal gjennomgå kirurgisk behandling kan du ha nytte av følgende:

Man bør spise før kirurgisk behandling. Du må vente med spising, drikking og skylling i 3 timer etter inngrepet. Et kirurgisk inngrep blir utført med lokalanestesi (bedøvelse) slik at det ikke er smerter underveis. Du får smertestillende tabletter før inngrepet for å begrense smerter når bedøvelsen går ut. Vi sender også med resept på tabletter for de påfølgende dagene.

Pasienter med transplanterte organer, kunstige hjerteklaffer,klaffefeil med mer:

Disse pasientene skal ofteset ha antibiotika 1 time før et kirurgisk inngrep. De fleste er klar over dette selv, kontakt fastlegen din hvis du er i tvil. Det kan også avtales på forhånd med den tannlegen som skal gjøre det kirurgiske inngrepet.

Blodfortynnende medisiner:

Bruk av Marevan må i enkelte tilfeller justeres før et kirurgisk inngrep. Kontakt din lege som har foreskrevet Marevan, slik at det ordnes en prosedyre for seponering om dette er ønskelig. Vi ønsker dagsfersk INR-verdi ved kirurgisk inngrep. Albyl-E og Plavix justerer man normalt ikke dosen av før et vanlig kirurgisk inngrep i munnhulen, bare om de taes i kombinasjon.

Etter behandling

Det er viktig at du følger den informasjonen du har fått etter operasjonen. Ta kontakt på telefon eller mail dersom det er noe du lurer på.

Spørsmål etter operasjon

Det blør mye etter operasjonen, og vil ikke stoppe.

 • Det er helt normalt at det siver litt fra operasjonssåret det første døgnet etter operasjonen. Når dette blander seg med spyttet vil det alltid virke som det blør mer enn det faktisk gjør. Legg noe rent (f.eks rent lommetørkle) mellom, og bit sammen 20-30 min. Noen har mer etterblødning enn andre på grunn av små avvik i blodplatenes mengde eller kvalitet. Dersom du føler det kommer unormalt mye etterblødning, eller du har glemt å opplyse oss om medikamentbruk, må du ta kontakt snarest.

Smertene og hevelsene ble borte som beskrevet, men etter noen dager økte smertene igjen. Dunkende smerter.

 • Dette forløpet er ofte tegn på en overfladisk benbetennelse som må behandles hos oss. Ring for å bestille time.

Det er et stort hull der visdomstannen var. Legger det seg mye mat i såret?

 • Ben begynner å vokse inn i området der tannen var. Såret gror opp fra bunnen og inn fra sidene. Det blir derfor en ”grop” som blir stadig mindre, med det tar gjerne et par måneder før den er borte. Ikke pirk ned i såret for å få ut matrester, kroppen ordner dette selv. Vask godt med Corsodyl eller Hextril første uken. Etter dette kan du rengjøre forsiktig med tannbørste i området.

Implantater

Implantat er en titanskrue som erstatter en manglende rot. På implantater kan en sette på kroner, broer eller proteser. Implantatbehandling starter alltid med en grundig utredning av pasientens behov, samt tekniske, anatomiske og medisinske vurderinger.

Ved et kirurgisk inngrep under sterile forhold, skrues en eller flere implantater ned i pasientens kjevebein. I løpet av 3-6 måneder har denne grodd så godt fast i kjeven at en tannerstatning kan settes på (overkonstruksjon). Implantater er heller ikke en behandlingsform som er uten komplikasjoner. Det finnes tilfeller der implantatet ikke vil integreres med benet.

Som på tenner kan det oppstå infeksjon i tannkjøtt og ben rundt implantatet. Derfor er godt renhold meget viktig.

Generelt er det svært gode prognoser for implantatbehandling. Mye av årsaken til dette er nok den seleksjonen vi gjør før behandlingen, men et implantat og overkonstruksjon er ikke evigvarende, noe som også gjelder for egne tenner.

Hos oss utføres både den kirurgiske og protetiske delen av implantatbehandlingen. Der implantatbehandling kan utføres med trygdestøtte har vi både tannleger og kirurg godkjent for å utføre dette.

Dersom pasienten har krav på trygdestøtte for behandlingen vil vi utføre en grundig undersøkelse for å se om implantatbehandling er en god behandling for deg. Du vil da få god informasjon om behandlingen med alternative behandlinger, og ulike kostnadsoverslag. For dette betaler du bare en liten egenandel for de røntgenbildene vi har behov for i utredningen.

implantater

 

Rotfylling (Endodonti)

Når vi må rotfylle tenner har vi et hovedskille i behandlingen mellom

 • Tenner med levende/vitale nerver (pulpa).
 • Rotbehandling ved død/nekrotisk nerve (pulpa).

Tenner med levende/vitale nerver

For tenner med levende pulpa er det ofte sterke smerter som gjør at pasienten tar kontakt. Hovedårsak er ofte hull (karies) og frakturer (brekt tann) Smertene intensiveres ofte hvis en beveger seg, eller får en varmepåvirkning av tanna. Dette kan være svært smertefullt.

Behandling:

Vi må først skaffe oss adkomst inn til nerven i tannen. Deretter lokaliserer vi hvor mange rotkanaler som finnes i tannen, og lengden av disse. Videre fjerner vi alt vevet som finnes i rotkanalene. For å fjerne dette vevet bruker vi standardiserte instrumenter, sammen med skyllevæsker, for å gjøre jobben så effektivt og godt som mulig.

Rotkanalene kan ofte fylles permanent ved første besøk. Dette gjøres for å få en bakterietett forsegling av rotkanalen(e). Forseglingen består av et plastmateriale (guttaperka) og en sement/lim som binder dette til veggen i rotkanalen.

Rotbehandling ved nekrotisk /død nerve (pulpa)

Dette oppdages ofte ved:

Røntgen (uten at pasienten har smerter)

Smerter/ symptomer

Røntgenologisk kan dette oppdages ved at det viser forandringer i benet rundt rotspissen av tannen eller langs med tannen. Man kan også se at tannens rotkanaler kan være sterkt forkalkede. Alt dette kan forekomme uten at pasienten har noen form for symptomer, men behandling er påkrevet.

Smerter/Symptomer

 • Murrende/bankende smerter
 • Meget tyggeøm tann
 • Tanna føles for høy
 • Tanna har løsnet
 • Hevelser

I disse tilfeller må en regne med å finne bakterier i rotkanalen(e). Behandlingen er teknisk sett den samme som ved levende nerve, men bakteriene i rotkanalene må elimineres. Dette gjøres ved at vi pakker et bakteriedrepende medikament ned i rotkanalen(e) og pasienten avventer så 1-3 uker for rotkanalen(e) forsegles på samme måte som tidligere beskrevet. Av og til kan det være nødvendig med flere besøk for å eliminere bakteriene. I noen tilfeller må det annen behandling til for å komme i mål:

 • Antibiotikabehandling i tillegg til mekanisk utrensing
 • Kirurgisk inngrep, ved å fjerne rotspissen av tannen for å eliminere vanskelig tilgjengelige bakterier.

Verdt å vite ved rotfylling

 • Etter første behandling er det helt vanlig å kjenne ømhet/smerter i området, noe som avtar etter 1-2 døgn.
 • Prognosen for rotfylling av tenner med levende nerve er bedre enn prognosen for rotbehandling ved nekrotisk (død) nerve.
 • Rotfylte tenner har ofte behov for omfattende restaurering. Valg av restaurering er også avgjørende for fremtidsprognose. Kronebehandling gir en bedre prognose enn store fyllinger.
 • Rotfylling kan være teknisk krevende og tidkrevende. Tannhelse Melhus har i tillegg til standardisert utstyr også et mikroskop til disposisjon for de virkelig vanskelige kasus. Med mikroskopet kan vi lokalisere rotkanaler som ellers er bortimot umulig å oppdage.

Periodonti/ tannkjøttbetennelse

Tannkjøttbetennelse er en bakteriell sykdom som angriper tenners festeapparat. Dette kan noen ganger være en ”snikende” sykdom som utvikles over tid. Men det finnes også varianter som kan ha et meget raskt forløp. Sykdommen medfører at tenner kan løsne.

Tannkjøttbetennelse kan ha flere årsaker:

 • Bakteriebelegg og tannstein. Tannstein er forkalket bakteriebelegg. Det er kalkstoff fra spyttet som er med på å danne tannstein. Tannstein har en overflate som er ru, og gir et godt feste for nytt bakteriebelegg.
 • Røyking. Dette er ofte en tungt medvirkende faktor i forbindelse med tannkjøttbetennelse.
 • Diabetes
 • Immunsykdom
 • Arv

Hvordan forebygge sykdommen

 • God og riktig pusseteknikk
 • Daglig bruk av tanntråd, tannstikker eller interdental børster («flaskekoster»)
 • Regelmessig fjerning av tannsten hos tannlege eller tannpleier.

Behandling

Er sykdommen alvorlig nok, må vi gjøre en mer omfattende behandling. Dette innebærer en mer grundig fjerning av tannstein, samt en tett instruksjon og oppfølging av daglige rengjøringsrutiner. Av og til kan det også være nødvendig med kirurgiske inngrep for å lettere få adkomst til områder med tannstein. Deler av tannkjøttsbehandling er finansiert gjennom NAV. Snakk med tannlegen din for å få nærmere informasjon om dette eller se helfo.no.

Narkose ved Tannhelse Melhus

Tannbehandling i narkose er et alternativ vi kan tilby deg som har et så alvorlig problem med tannbehandling at andre metoder ikke fungerer. Vi behandler mange pasienter medikamentelt med gode resultater, så det er også et alternativ man kan vurdere. Dette vil være et mye rimeligere alternativ.

Før narkosebehandling er det viktig med en grundig undersøkelse av munnhulen.

Det vil settes av god tid til den første konsultasjonen. Vi vil først gjennomføre en samtale med deg, før vi tar nødvendige røntgenbilder og  klinisk undersøkelse. På bakgrunn av dette, stilles de diagnoser som utgjør grunnlaget for behandlingen. Det er viktig at vi er grundige i denne prosessen slik at all behandling kan utføres i så få seanser som mulig. I denne prosessen vil vi også avdekke om du har rettigheter som vil kunne gi deg trygdeytelser for behandlingen .Vårt helseskjema må fylles ut av din lege og vurderes av vår anestesilege før behandling kan starte. Vi setter av 1 time til denne første konsultasjonen som vil koste Kr 2000,-.

Når den første konsultasjonen er gjennomført, lages et behandlingsforslag som er i samsvar med dine ønsker og våre anbefalinger . Vi vil da gi et prisoverslag før behandlingen begynner .Narkosebehandlingen utføres av et anestesiteam med spesialutdannet lege og sykepleier, og vil koste Kr 3000,- pr. time. Vi beregner cirka tid når vi setter opp behandlingsforslaget. Kliniske funn kan endre behandlingsplanen noe underveis slik at den estimerte narkosetiden kan påvirkes.

3 uker før narkosebehandlingen ønsker vi at hele summen for behandlingen skal være betalt i forhold til kostnadsoverslaget. Blir det små endringer i behandlingsplanen vil dette tilbakebetales/etterfaktureres i etterkant.

Røntgen

Siden 1997 har vi brukt digital røntgenteknikk. Dette gjør at vi får bildene rett i pc-systemet. Dette gjør det enkelt for oss i forhold til lagring, sammenligning med gamle bilder osv. Digitalt røntgen har vært under stadig utvikling, og vi har nå et system som vi synes er meget godt. Det gir gode bilder for diagnostikk. Som standard ved årlig undersøkelse tar vi to bilder som dekker kronedel av tannen fra hjørnetann og bakover.

OGP – orthophantogram er en digital røntgenmaskin hvor vi kan ta oversiktsbilder for å diagnostisere bedre. Med denne har vi mulighet til å diagnostisere visdomstenner, sykdommer i kjever, bihuler og kjeveledd.

røntgen

Kjeveleddsproblematikk (TMD)

Pasienter med kjeveleddsproblemer (dysfunskjon) og smerter i kjevemuskulatur, kan ofte ha nytte av bittskinneterapi. Dette er en individuelt tilpasset hard skinne som pasienten normalt benytter på natten. Slike skinner kan også benyttes av pasienter som gnisser tenner.

I forhold til kjeveleddsproblematikk og muskelsmerter er også bevisstgjøring av situasjon, muskeløvelser og fysioterapi en del av behandlingen. Pasienter med diagnostisert kjeveleddsdysfunskjon, eller smerter i kjevemuskulatur, har refusjonsrettigheter hos HELFO.

Tannproteser

Tannproteser finnes i 2 varianter:

 1. Heldekkende proteser for tannløse kjever
 2. Partielle proteser for kjever med en, eller helst flere, manglende tenner.

Helproteser lages og tilpasses i akryl. Dette er et samarbeid mellom pasient, tannlege og tanntekniker. Partielle proteser kan lages i ren akryl eller i kombinasjon metall og akryl.

Momenter ved tannproteser:

 • For å få en best mulig tilpasning av protesen kreves det flere besøk
 • Det vil ofte være en periode med tilvenning for å akseptere protesen i munnen
 • Selv om tilpasning er så nøyaktig som mulig, må det ofte i starten justeres for gnagsår fra protesen
 • Helprotese i overkjeve sitter som regel bedre enn helprotese i underkjeve. Generelt kan en si at en underkjeve helprotese er vanskelig å tilvenne seg og at den sjelden vil kunne sitte veldig godt. Men det finnes muligheter for å kunne feste denne bedre med et implantat-forankret trykk-knapp system ( les mer under implantater)