Tannbehandling i narkose er et alternativ vi kan tilby deg som har tannbehandlingsangst – et så alvorlig problem med tannbehandling at andre metoder ikke fungerer.

Hva er narkose?

Behandling i narkose innebærer at man sover når tannbehandlingen foregår. Man kan da få utført behandling som av ulike årsaker kan være problematisk for pasienten i våken tilstand. Medikamentene tilføres intravenøst. Mens du sover overvåkes hjerneaktivitet, lunge og kretsløpsfunksjonen Narkosen besørges og overvåkes av et narkoseteam bestående av en erfaren anestesilege og en anestesisykepleier. Vår samarbeidspartner er Fast Track www.fast-track.no.

 

Hvem kan få behandling i narkose?

Tannbehandling i narkose er et alternativ vi kan tilby deg som har et så alvorlig problem med tannbehandling at andre metoder ikke fungerer. Vanligste årsaker er:

  • uttalt tannlegeskrekk (ODONTOFOBI)
  • særdeles kraftig brekningsrefleks
  • visse sykdommer og diagnoser som gjør det vanskelig med vanlig tannbehandling
  • trenger behandling som er særlig langvarig og ubehagelig
  • ønsker å sove under tannbehandlingen
  • Sykelig overvekt, alvorlig lungesykdom ( spesielt KOLS) , dårlig regulert diabetes mellitus eller ustabil hjertesykdom kan være grunner til at du ikke kan behandles i narkose.

tannhelse-melhus-tannlege-6

Hvilke alternativer finnes?

Vi behandler mange pasienter med legemidler som virker beroligende (tabletter) med gode resultater. Disse er hurtigvirkende og har få bivirkninger.

Som en mellomting kan man også vurdere intravenøs sedasjon. Da er man våken, men dypt sedert slik at man ikke opplever behandlingen som ubehagelig. Sammen med deg prøver vi å finne ut hva du er redd for. Målet vårt er at du etter hvert skal mestre tannlegebesøk som de fleste andre.

 

Hvilke forundersøkelser trengs?

Før narkosebehandling er det viktig med en grundig undersøkelse av munnhulen.

Det vil settes av god tid til den første konsultasjonen. Vi vil først ha en samtale med deg, før vi tar nødvendige røntgenbilder og en helt smertefri klinisk undersøkelse. På bakgrunn av dette, stilles de diagnoser som utgjør grunnlaget for behandlingen. Det er viktig at vi er grundige i denne prosessen slik at all behandling kan utføres i så få seanser som mulig. I denne prosessen vil vi også avdekke om du har rettigheter som vil kunne gi deg trygderefusjon for hele eller deler av behandlingen via HELFO.

Den første konsultasjonen vil koste omlag 2000 kroner. Vi setter da av en hel klokketime til pasienten på klinikken for utredning. Det inkluderer i tillegg røntgenbildene, utredningen, innhenting av relevant informasjon samt kostnadsoverslag; kort sagt alt frem til selve behandlingen starter.

 

Hva koster behandling i narkose?

Når den første konsultasjonen er gjennomført, lages et behandlingsforslag som er i samsvar med dine ønsker og våre anbefalinger . Vi vil da gi et prisoverslag før behandlingen begynner .Narkosebehandlingen utføres av et anestesiteam med spesialutdannet lege og sykepleier. Dette vil koste 4900 kroner den første timen, og 3900 kroner de neste timene under behandlingen, og kommer i tillegg til selve behandlingskostnaden. (Her kan HELFO dekke deler av narkosekostnaden dersom resterende behandling utføres med bidrag fra HELFO). Vi har ingen påslag på denne. Honoraret for selve behandlingen følger våre ordinære priser uten påslag. Våre takster er tilnærmet like Sør-Trøndelag fylkeskommunes takster. Vi beregner cirka tid når vi setter opp behandlingsforslaget. Kliniske funn kan endre behandlingsplanen noe underveis slik at den estimerte narkosetiden kan påvirkes.

3 uker før narkosebehandlingen ønsker vi at hele summen for behandlingen skal være betalt i forhold til kostnadsoverslaget. Blir det små endringer i behandlingsplanen vil dette tilbakebetales/faktureres i etterkant.

 

Informasjon om generell anestesi (narkose) ved tannbehandling

Generell anestesi er medisinsk behandling som utføres av anestesilege og anestesisykepleier.

Helseskjema må fylles ut av egen lege før tannbehandling gjennomføres. Sykelig overvekt, alvorlig lungesykdom ( spesielt KOLS) , dårlig regulert diabetes mellitus eller ustabil hjertesykdom bør ikke foreligge.

Under narkosen sover du og tilføres sovemiddel samt smertestillende medisin kontinuerlig intravenøst. I tillegg får du enkelte andre medikamenter for spesielle prosedyrer. Oppvåkning skjer ved at tilførselen av medikamenter stoppes. Da vil du våkne i løper av 2-5 minutter. Alle opplever drømmesøvn og føler seg ofte uthvilt etter 15-20 minutter. Man opplever ofte litt «frost» i kroppen som gir seg etter kort tid, men veldig sjelden kvalme. Mens du sover overvåkes hjerneaktivitet, lunge og kretsløpsfunksjonen.

Risiko ved generell anestesi er minimale ved moderne metoder, med mindre du er akutt eller alvorlig syk.

Du må ikke spise siste 6 timer før behandlingen, eller drikke 2 timer før.

Det er absolutt forbud mot å være sjåfør av bil eller annet motorisert redskap behandlingsdagen.

 

Nyttige lenker: tannbehandlingsangst

– Tannlegeforeningen: www.tannlegeforeningen.no
– Vårt narkoseteam: www.fast-track.no
– NOFOBI – Norsk forening for odontofobi : http://www.tannlegeforeningen.no

 

Tannbehandlingsangst? Vi er her for å hjelpe deg!

Tannbehandlingsangst kan bearbeides og som oftest kureres. Det er viktig å snakke sammen/bli kjent med hverandre, slik at pasient og behandler kan stole på, og forstå hverandre.

Ta kontakt med oss i dag på 72 87 11 70, så setter vi opp en samtale.

tannhelse-melhus-tannlege-20