Hva koster en tannlegetime?

Av og til får vi spørsmål over telefon: «Hva koster en tannlegetime?» Dette er ikke alltid like lett å svare på. Tannbehandling er individuelle tjenester, slik at en konsultasjon er nødvendig for å gi et godt kostnadsoverslag. Selv om vi har stykkprisbehandling må vi avdekke alle problemstillinger ved å gjøre en nøye undersøkelse. Da kan vi planlegge behandlingen for å kunne gi deg et godt overslag. Dersom behandlingen forventes å overstige Kr 2000,-, får du alltid tilbud om et skriftlig kostnadsoverslag før behandlingen settes igang.

Prislisten vår skal være enkel å forstå, og etter en undersøkelse hos oss vil du få informasjon om funn, diagnoser, behandlingsbehov og behandlingsalternativer. Du vil motta skriftlig kostnadsoverslag, hvor kostnadene er spesifisert.

Prisoversikt for tannbehandling gjelder fra 01-03-2018. Sammenlign gjerne våre priser med andre tannklinikker, men vær oppmerksom på at strukturen i andres prislister ofte er mer fragmentert enn vår. Det innebærer at det tilkommer obligatoriske kostnader som ikke er tatt med i prisen. Vi har for eksempel ingen hygienetakst eller oppdekkingskostnad som tilkommer. Ved rotfylling er to obligatoriske røntgenbilder inkludert. Når det gjelder kroner, kan derimot tannteknikerkostnaden variere fra 1000-2600 kroner. Vi synes derfor det er mest etisk riktig å ha èn pris for vår tjeneste, for så å legge til valgt tannteknikerkostnad.

 

Prisoversikt for tannbehandling

For informasjon og timebestilling ring oss på telefon 72 87 90 10 eller send oss en e-post: post@tannhelsemelhus.nhn.no.

Betaling for hver seanse kontant eller med kort

Uteblivelse eller sene avbestillinger (mindre enn 24 timer) debiteres med Kr 450,- pr. 30 min. Ved tilkalling utenom kontortid beregnes et tillegg på 75 % utover normaltakst. Hverdager etter kl 18.00 – lørdag, søndag og helligdager. Noen pasienter har rett til støtte ved tannbehandling. Dette gjelder bl.a. ved unormal tannslitasje, enkelte alvorlige generelle sykdommer, munntørrhet pga. medisinering. Ta kontakt med tannlegen for individuell behandling. Vi bruker eksternt firma (Odin Kapital) for utsendelse og oppfølging av faktura. Dette medfører et totalt gebyr på Kr 105,-.

tannhelse-melhus-tannlege-10

Prisoversikt

Konsultasjon / akuttpasient – Kr 600,-

Årskontroll av recallpasient inkl enkel tannrens og evt. enkelt overslag – Kr 740,-

Røntgen pr. digitale bilder – Kr 120,-

Panoramarøntgen – Kr 650,-

Tannfarget fylling 1 fl. – Kr 900,-

Tannfarget fylling 2 fl. – Kr 1 350,-

Tannfarget fylling 3-4 fl. – Kr 1 600,-

Plastisk tannkrone 5 fl – Kr 2 050,-

Midlertidig fylling – Kr 450,-

Bedøvelse pr. kjevedel – Kr 170,-

Opplæring/instruksjon pr. time – Kr 1 800,-

Premedikasjon per os – Kr 550,-

 

Priser tannbehandling

Oppdekking/hygienetiltak (avvikles fom 6/3-13) – Kr 0,-

Konsultasjon – Kr 600,-

Lokal bedøvelse per kjevedel – Kr 170,-

Ikke møtt pr. 30 min. – Kr 450,-

Utskrift av journal – Kr 200,-

Timepris tannlege – Kr 1 800,-

Glassionomerfylling 1 flate – Kr 600,-

Glassionomerfylling 2 flater – Kr 750,-

Glassionomerfylling 3 eller flere flater – Kr 950,-

Rotfylling tann 1 kanal – Kr 4 300,-

Rotfylling tann 2 kanaler – Kr 5000,-

Rotfylling tann 3 kanaler – Kr 6000,-

Tillegg for ekstra innleggsskift – Kr 500,-

Tillegg for bruk av mikroskop pr. seanse – Kr 300,-

*Priser for rotbehandling inkluderer 2 røntgenbilder

 

Gull/porselen 1 flate – Kr 2 000,-*

Gull /porselen 2 el flere flater – Kr 3 500,-*

Helkrone – Kr 4 500,-*

Computerfremstilt krone (CEREC) inkl. alle kostnader – Kr 6000,-

Glassfiberstift inkl. konus – Kr 1 500,-

Tillegg pr. ledd ved broarbeid – Kr 1 500,-*

Skallfacetter – Kr 4 000,-*

Delprotese – Kr 6 000,-*

Helprotese – Kr 6 000,-*

Rebasering av protese – Kr 1 500,-*

Studiemodeller pr. kjeve – Kr 500,-

Soklet artikulerende modeller – Kr 1 000,-

Bittskinne, tannbeskytter – Kr 1 000,-*

Stabiliseringsskinne – Kr 4 000,-

Implantatkrone – protetikk – Kr 6 500,-*

*Teknikerutgifter, nødvendige røntgenbilder og evt anestesi kommer i tillegg.

 

Ukomplisert trekking av tann – Kr 1 000,-

Komplisert trekking av tann – Kr 1 300,-

Ukomplisert trekking av påfølgende tenner i samme seanse – Kr 750,-

Kir.fjerning av retinert visdomstann -egenandel inkl. oppdekking og anestesi – Kr 2 450,-

Bleking av tenner pr. kjeve – Kr 2 000,-

Første implantat (fixtur) – Kr 12 000,-

Ytterligere fixturer i samme seanse – Kr 8 500,-

Kirurgisk oppdekking ved implantat – Kr 1 500,-

Omfattende kostnadsoverslag – Kr 1 000,-

tannhelse-melhus-tannlege-7