Spesialister

Odd Bjørn Lutnæs

Utdannet spesialist i periodonti fra Universitetet i Oslo i 2014, før han begynte på spesialiseringen fordypet han seg i flere deler av faget bl.a tannimplantater, kirurgi og estetisk tannbehandling. Etter at han ble ferdig spesialist i 2014 har han jobbet utelukkende med spesialist oppgaver innenfor sitt fagfelt. Med hovedfokus på periodontittbehandling, implantatbehandling og mucogingival kirurgi (estetisk korreksjon av tannkjøtt). Han er som spesialist i periodonti godkjent av Helsedirektoratet til å sette tannimplantater med trygderefusjon.

Eivind Skaar

Utdannet spesialist i endodonti fra Universitetet Bergen i 2015. Jobber nå utelukkende med endodontiske problemstillinger og behandlinger. Tar i mot henvisninger i konvensjonell endodonti ( rotfylling ), endodontisk kirurgi, utredninger i endodontiske problemstillinger/ tilstander og diagnostisering og behandling av rotresorpsjoner.

Vi mottar kollegiale henvisninger i våre kompetanseområder.

Bjørn Gunnar Benjaminsen

Har fordypet seg i ulike disipliner av faget. Stor erfaring i dentoalveolær kirurgi. Har i flere år brukt en vesentlig del av arbeidsuken på henvisende pasienter. Hovedsakelig visdomstenner, rotspissamputasjoner og implantatbehandling. Gjennomførte høsten 2006 kompetansekurs på Haukeland Universitetssykehus, og er godkjent av Helsedirektoratet til å utføre implantatprotetikk for trygdens regning.

 

Kai Åge Årseth

Er godkjent av Helsedirektoratet til å utføre implantatprotetikk for trygdens regning.

tannhelse-melhus-tannlege-7

Vi er behjelpelig med blant annet følgende:

 

Kirurgi

Dentoalveolærkirurgi: Visdomstenner, rotspissamputasjoner og implantater.

 

Trygdefinansiert implantatbehandling

Kirurgi utføres av spesialist på klinikken. Han setter fixturer der trygden finansierer deler av behandlingen. Dette gjør at hele implantatprosessen kan utføres ved klinikken.

Dersom pasienten har refusjonsberettigede tenner, får pasienten refundert implantatutredningen fra trygden etter gjeldende regelverk, selv om ikke den aktuelle behandling igangsettes. Kan derfor også være aktuelt for pasienter som er litt usikre på hvilken behandling de ønsker, dersom de har behov for utfyllende informasjon om implantatbehandling.
Der trygden finansierer deler av behandlingen er det veldig viktig at vi får alle relevante opplysninger slik at vi best mulig kan vurdere trygdestøtten. Ved periorefusjon må tannen være fjernet etter 1. mai 2002. Her er det viktig med røntgenbilder eller journalutskrift som dokumentasjon.

tannhelse-melhus-tannlege-6

Narkosetilbud

Vi har nå utvidet vårt henvisningstilbud og kan tilby generell anestesi (narkose) samt sedasjon ved klinikken. Da vi har ulike spesialfelt ved klinikken, kan vi koordinere denne behandlingen med færrest mulig besøk for pasienten. Vi vil starte med en grundig samtale og utredning for å vurdere behovet. Mest mulig informasjon om den aktuelle pasient vil derfor være til stor nytte ved henvisningen. Tannhelse Melhus har samarbeid med anestesilege og anestesisykepleier som fakturerer for selve narkosen. Behandlingen utføres etter våre takster (som er tilnærmet like Sør-Trøndelags offentlige takster).

Vi er flere tannleger med erfaring fra behandling i narkose tidligere, noe som kan være en fordel i behandlingsplanleggingen, samt koordinering av narkosetiden, dersom ulike tannleger/spesialist må inn under narkoseøkten.

Cerec

Computerassistert fremstilling av kroner i ett besøk. Dette kan være en fordel ved narkose, samt hos pasienter som har store problemer med tradisjonelle avtrykk. Også hos personer med lang reisevei, da kronen blir ferdig fremstilt, og sementert, i samme økten.

OPG

Vi har Kodak 8000. Pasienter kan også henvises kun for bildeopptak. Får da tilsendt bilde på e-mail, fotoutskrift eller CD etter ønske fra henvisende tannlege.

Mikroskop

Vi har mikroskop, og kan være behjelpelig med lokalisering av kanaler. Vi benytter moderne behandlingsprinsipper og har stor interesse for fagfeltet.

Akuttpasienter

Vi forsøker å ha ledig for akuttpasienter hver dag.

tannhelse-melhus-tannlege-13

Ta kontakt

Vennligst ta kontakt dersom det skulle være spørsmål angående et spesielt kasus eller tilbudet generelt.